ŞAHAN GÖKBAKAR’IN HUKUK SAVAŞI

DURUŞMA GÜNÜ BELLİ OLDU

Şahan Gökbakar’ın ‘Recep İvedik 4’ filminden doğan, tümü Şahan Gökbakar’ın olan ve yaklaşık 25.000.000TL (yirmibeşmilyon) tutarındaki film gelirlerini kendisine ödemeyen ve kendi çıkarları için gelirleri Denizbank ve Tekstilbank’a ait olan faktoring şirketlerine temlik yoluyla aktaran Murat Akdilek ve dağıtım şirketi Tiglon hakkındaki hukuk savaşı büyüyor.

Şahan Kandırıldı

Yapılan araştıma sonucu, Murat Akdilek’in dağıtım şirketi Tiglon A.Ş’nin “RECEP İVEDİK4” sinema filminin dağitim haklarını almak için Şahan Gökbakar ile sözleşme imzalamadan evvel, doğacak tüm alacaklarını Tekstil Faktoring ve Deniz Faktoring’e devir etmiş olduğu ortaya çıktı. Daha sonra Murat Akdilek bu temlikleri Şahan Gökbakar’dan gizleyerek, kendisi ile açıkca “temlik” (alacağın devri) yasağı olan dağıtımcı sözleşmesini imzaladı ve bu şekilde Gökbakar kardeşler kandırıldı. Dağatımcı komisyonu (%5) ile çalıştığı ve doğacak tüm gelirlerin Şahan Gökbakar’a ait olacağı bilindiği halde kendi alacağıymış gibi filmin tüm gelirlerini Deniz Faktoring ve Tekstil Faktoring’e devir eden ve bu süreçte hiçbir soruyla karşılaşmayan Murat Akdilek amacına ulaşmış oldu.

Savcılığa Suç Duyurusu

Gökbakar’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikayet üzerine Murat Akdilek hakkında soruşturma başlatılmıştı. Savcılık tarafından “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçunu işlediği’ isnadına dayalı olarak oluşturulan iddianame, İstanbul 63. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve Murat Akdilek hakkında ceza davası açıldı.

İşte İddianame

12.10.2014 tarihli ve 2014/16006 nolu iddianamede; ” Tiglon şirketi yetkilisinin sözleşme ile temlik etmeme konusunda açık sınırlaması olmasına karşın hasılatları doğrudan temlik etmiş olduğu anlaşılmıştır. Sözleşme ile kendisine muhafaza edip devretmek üzere verilmiş gişe hasılatını temlik yasağı olmasına karşı kendisi yararına alacakları başkasına devir ederek güveni kötüye kullandığı tüm soruşturma dosyası kapsamından anlaşılmakla; Delillerin takdiri mahkemeye ait olmak üzere; Şüphelinin mahkemenizde yargılamasının yapılarak yukarıda belirtilen sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep olunur ” denilmektedir.

Dolandırıcılığın Hizmet Yoluyla Yapılması

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma şuçu TCK.‘nın 155. Maddesinin 2. Fıkrasında; Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur’ esasına dayalı olarak kabul olan iddianamenin sonucunda ilk duruşma, 18 Kasım’da yapılacak.

Hakkımı Sonuna Kadar Arayacağım

Alın teriyle, emek sarfederek kazandığı her kuruşun peşinde olacağını belirten Şahan Gökbakar ” Bunu yapan ve hakkım olan bu paranın yok edilmesinde payı olan her bir kişiden ve kurumdan sonuna kadar hukuk mucadelesiyle hesap sorup, hakkımı arayacağım.İnsan onuru,gururu,haysiyeti ve emeği için yaşar. Başkasının emeğine ve hakkına göz dikmeye kalkanlar hayatın komik olmayan yüzüyle er yada geç tanışırlar” dedi.

Şahan Gökbakar’ın, açıkca kendisine ait olduğu bilinen “RECEP İVEDİK 4″ filminin gelirlerini, devir (temlik) etme izni olmayan dağıtımcı şirket Tİglon A.Ş den devir alan Denizbank ve Tekstilbank’a ait faktoring kuruluşlarını da BDDK’nın Faktoring Yönetmeliğindeki, ” Faktoring Şirketlerinin Araştırma ve Özen” yükümlülüğü gereğince, avukatı Murat Balcı vasıtasıyla BDDK’ya (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) şikayet etmeye hazırlandığı öğrenildi…